دوره هاي آموزشي

شركت كيان ايساتيس پارس با استفاده از تجربه ساليان شركت الكتروكوير و كادر متخصص اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص آشنايي با تجهيزات برق فشار ضعيف، فشار متوسط و نحوه عملكرد آنها و استاندارد هاي مربوطه نموده است.

گالری تصاویر

فرم درخواست مشاوره فنی

پیشینه اجرایی خدمات آموزش