نوسازی پست های برق (رتروفیت)

شرکت کیان ایساتیس پارس با توجه به تجربه ی سالیان پیش خدماتی در خصوص اصلاح و بازسازی تجهیزات تابلوهای برق همچنین نو سازی پست های برق و تست و تحویل آنها مطابق با استاندارد ارائه می نماید.

گالری تصاویر

فرم درخواست مشاوره فنی

پیشینه اجرایی رتروفیت یا نوسازی پست های برق