گروه الکترو کویر

شرکت الکترو کویر

تولید کننده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط

سال تأسیس: 1361

شرکت لنا یزد

تولید کننده انواع باسداکت‌های فشار ضعیف و متوسط با تکنولوژی مگابار ایتالیا

سال تأسیس: 1377

شرکت انرژي کوير پايا

تجمیع کننده سیستم‌های اتوماسیون (PDCS, DCS, SCADA) با تکنولوژی زیمنس آلمان

سال تأسیس: 1387

شرکت پارس کویر البرز

تامین کننده انواع تجهیزات اتوماسیون خانگی با برند AVE ایتالیا

سال تأسیس: 1380

شرکت پارس کویر اروند

تولید کننده انواع UPS و Battery Charger با تکنولوژی P.K.C تایپ تست شده در آزمایشگاه CESI ایتالیا

سال تأسیس: 1383

شرکت سانا ایساتیس کویر

تولید کننده انواع ترانس‌های جریان و ولتاژ و تامین کننده تابلوهای برق DC با تکنولوژی Monte ELe ایتالیا

سال تأسیس: 1390

شرکت فراکوه

تولید کننده و تامین کننده کلیه اقلام مرتبط با اصلاح ضریب توان (Power Factor) با تکنولوژی FRAKO آلمان

سال تأسیس: 1375

شرکت رسم آرا

پیمانکار رتبه 1 نیرو

سال تأسیس: 1377

شرکت ماندگار تجهیز ایرانیان

تامین کننده انواع تجهیزات اندازه‌گیری با تکنولوژی ISKRA اسلوونی به صورت انحصاری در ایران

سال تأسیس: 1395

شرکت الکترو کویر

تولید کننده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط

سال تأسیس: 1361

شرکت لنا یزد

تولید کننده انواع باسداکت‌های فشار ضعیف و متوسط با تکنولوژی مگابار ایتالیا

سال تأسیس: 1377

شرکت انرژي کوير پايا

تجمیع کننده سیستم‌های اتوماسیون (PDCS, DCS, SCADA) با تکنولوژی زیمنس آلمان

سال تأسیس: 1387

شرکت پارس کویر البرز

تامین کننده انواع تجهیزات اتوماسیون خانگی با برند AVE ایتالیا

سال تأسیس: 1380

شرکت پارس کویر اروند

تولید کننده انواع UPS و Battery Charger با تکنولوژی P.K.C تایپ تست شده در آزمایشگاه CESI ایتالیا

سال تأسیس: 1383

شرکت سانا ایساتیس کویر

تولید کننده انواع ترانس‌های جریان و ولتاژ و تامین کننده تابلوهای برق DC با تکنولوژی Monte ELe ایتالیا

سال تأسیس: 1390

شرکت فراکوه

تولید کننده و تامین کننده کلیه اقلام مرتبط با اصلاح ضریب توان (Power Factor) با تکنولوژی FRAKO آلمان

سال تأسیس: 1375

شرکت رسم آرا

پیمانکار رتبه 1 نیرو

سال تأسیس: 1377

شرکت ماندگار تجهیز ایرانیان

تامین کننده انواع تجهیزات اندازه‌گیری با تکنولوژی ISKRA اسلوونی به صورت انحصاری در ایران

سال تأسیس: 1395